Sakura       Fish       Japanese Home       Mountain Three Palms

Abstraction1       Sea at Night       Guitar       Japanese Room

Room       Sea       Strips       House in the mountains

Girl in the Chair 1       Lara Croft       Fujiyama       Dinosaur Mountain

Used software and tools:
Water colors
Pencil
crayons
Adobe Photoshop CS3